ชุดแต่งรอบคันbenz vito sport มี4ชิ้น/มีskirtหน้า1ชิ้น/มีskirtหลัง1ชิ้น/มีskirt2ชิ้น/งานไฟเบอร์เกรดA/งานดิบไม่ทำสีชุดละ8500/งานทำสีพร้อมติดตั้งชุดละ15500/รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                                ชุดแต่งรอบคันbnez vito_1 ชุดแต่งรอบคันbnez vito_2 ชุดแต่งรอบคันbnez vito_3 ชุดแต่งรอบคันbnez vito_4