ชุดแต่งรอบคันford fiesta มี4ชิ้น มีskirt1ชิ้น มีskirt1ชิ้น มีskirtข้างL/R2ชิ้น งานABSเกรดA งานดิบไม่ทำสีชุดล7500 งานพร้อมสีติดตั้งชุดละ11900 รับประกันสี2k1ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                     ชุดแต่งรอบคันford fiesta_66ชุดแต่งรอบคันford fiesta_67ชุดแต่งรอบคันford fiesta_68ชุดแต่งรอบคันford fiesta_69ชุดแต่งรอบคันford fiesta_70